Krwinki białe, czyli leukocyty

Leukocyty, w odróżnieniu od erytrocytów, posiadają jądro komórkowe przez cały okres życia. Wielkość leukocyta waha się w granicach około 8 do 20 mikronów. Krwinki te są w porównaniu z erytrocytami bardzo nieliczne. Liczba leukocytów waha się u dorosłego człowieka, w warunkach prawidłowych, w granicach 6000 do 8000 w 1 mm3 krwi obwodowej. Mniej więcej 1 leukocyt przypada na 1000 krwinek czerwonych. Liczba leukocytów jest w warunkach prawidłowych znacznie mniej zmienna, niż liczba erytrocytów.

Leukocyty spełniają w ustroju bardzo istotne funkcje. Oprócz mchu biernego, wraz z prądem krwi, leukocyty posiadają czynne ruchy pełzakowate, dzięki czemu wykazują zjawisko diapedezy. Diapedeza polega na wydostawaniu się leukocytów poprzez cienkie naczynia włosowate do otaczających tkanek, głównie tam, gdzie toczy się walka ustroju z zakażeniem. Szybkość ruchu leukocytów wynosi około 19 mikronów na 1 minutę.

Biologiczna rola leukocytów polega również na spełnianiu ważnych czynności me-tabolicznych w gospodarce i przemianie substancji roznoszonych przez krew. Czynności te sprowadzają się głównie do oddychania i procesów glikolizy. W budowie chemicznej leukocytów stwierdza się obecność takich związków chemicznych, jak: białka, tłuszcze i węglowodany oraz liczne enzymy, wśród których wymienić można szereg enzymów glikolitycznych, jak dehydrogenazy, aldolazy, oraz inne, jak esterazy, lipazy, enzymy proteolityczne, katalaza, fosfataza zasadowa i kwaśna i in. W miarę dojrzewania krwinek białych pojawia się w ich komórkach glikogen. Krwinki te zawierają również histaminę i heparynę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *