Krew z żyły łokciowej

-1. Badanemu poleca się usiąść wygodnie przy stole laboratoryjnym i oprzeć wyciągniętą rękę na podłożonej pod łokieć poduszce. Ramię badanego uciska się opaską nad łokciem na skutek utrudnionego odpływu krwi żyły lepiej się uwypuklają, umożliwiając wkłucie. Tętno tętnicy promieniowej musi być przy tym zachowane i dobrze wyczuwalne. Opaska przetrzymana na ramieniu krócej niż 1 minutę nie zmienia obrazu krwi. Przy odpowiedniej wprawie dobrze jest zwolnić opaskę tuż po wkłuciu się do żyły.

-2. Miejsce nakłucia dezynfekuje się dokładnie, na szerokim obszarze skóry, watką umoczoną w alkoholu. 3. Nakłuwa się żyłę wprowadzając igłę otworem do góry. Tłok strzykawki musi być przedtem dokładnie doprowadzony do dna. Dowodem prawidłowego wprowadzenia igły do żyły jest ukazanie się strumienia krwi w strzykawce. Strzykawkę napełniać należy krwią wolno, bez gwałtownego podciągania tłoka. W celu zabezpieczenia krwinek przed hemolizą należy używać tylko suchych strzykawek, igieł i pojemników na krew, a przy naciąganiu i przelewaniu krwi unikać tarcia.

-4. Po pobraniu potrzebnej ilości krwi zwalnia się ucisk opaski, a następnie wyjmuje igłę z żyły, najlepiej uciskając jednocześnie lekko miejsce wkłucia tamponem waty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *