Krew pobrana na sekwestren

Krew pobraną na sekwestren można pozostawić na stole laboratoryjnym na 2-3, a nawet 6-12 godzin i potem dopiero użyć ją do badań, co stanowi bezsprzecznie duże udogodnienie dla badającego i zasadniczą zaletę tej metody.

Sekwestren przygotowuje się do pobrania krwi następująco: 1. Sól sucha. Przygotowuje się 10% roztwór (w/o) w wodzie destylowanej. Roztwór rozlewa się w ilości po 0,08 ml do probówek wzgl. buteleczek, w których oznaczono poziom 4 lub 2 ml. Rozlany do pojemników roztwór pozostawia się do wyschnięcia w temperaturze pokojowej,

-2. Roztwór. Przygotowuje się 3.% roztwór sekwestrenu w 0,7% roztworze chlorku sodowego. 1 objętość tego roztworu zabezpiecza przed krzepnięciem 19 objętości krwi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *