Krew do badania

Krew do badania pobiera się z nakłutej opuszki palca, po starciu pierwszej kropli, dotykając kroplę krwi ukośnie nachyloną rurką hematokrytową. Po napełnieniu rurki krwią, pozostawiając 1-2 cm na drugim końcu rurki wolne od krwi, zatapia się

jej wolny koniec białym lakiem. Rurki z krwią zabezpiecza się watą, ustawia w na-czyniach wirówki i wiruje 20 minut przy szybkości 4000 obrotów na minutę.

Odczytywanie wyniku. Po odwirowaniu krwi odczytuje się wysokość warstwy krwinek czerwonych i wysokość całkowitą krwi badanej (krwinki + osocze) w mm. Oznacza się procentowy stosunek obu wartości względem siebie, otrzymując w ten sposób wartość hematokrytową.

Dokładny opis metody i jej wykonania znajdzie czytelnik w podręczniku „Labo-ratoryjne metody diagnostyczne” pod red. J. Krawczyńskiego i T. Osińskiego, wyd. PZWL, Warszawa 1967.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *