Hem

Hem dzięki połączeniu z białkiem nie ulega pod wpływem tlenu utlenieniu i żelazo pozostaje dwuwartościowe. Powstaje przez to związek zwany oksyhemoglobiną, łatwo oddający tlen. Jest to zjawisko odmienne od utleniania i nazywa się utlenowa- niem. Odwracalność tego zjawiska ma zasadnicze znaczenie w procesach oddycha-

nia. Krew utlenowana (Fe++) może ulec utlenieniu (Fe+++), w wyniku czego hemoglobina zamienia się na methemoglobinę, która jest dla ustroju związkiem szkodliwym.

Hemoglobina ulega w płucach utlenowaniu (lg hemoglobiny może przyłączyć 1,34 ml tlenu), natomiast w naczyniach krwionośnych, gdzie istnieje zmniejszone ciśnienie parcjalne tlenu, oddaje tlen tkankom. Zjawisko to zachodzi m.in. dzięki ciśnieniu dwutlenku węgla, którego zwiększona ilość w tkankach zmienia nieznacznie odczyn krwi w kierunku jej zakwaszania, co sprzyja odłączaniu tlenu od hemoglobiny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *