Granulocyty

Na podstawie występujących w cytoplazmie granulocytów różnych rodzajów ziar-nistości można podzielić te krwinki na: Granulocyty obojętnochłonne, czyli neutrofile, których ziarnistości chłoną zarówno barwniki kwaśne, jak i zasadowe.

-2. Granulocyty kwasochłonne, czyli eozynofile, których ziarnistości chłoną barwniki kwaśne. 3. Granulocyty zasadochłónne, czyli bazofile, których ziarnistości chłoną barwniki zasadowe.

Granulocyty obojętnochłonne – stanowią 70% wszystkich krwinek białych. Wiel-kość ich jest rzędu 9 do 12 mikronów. Są to krwinki ruchliwe, wykazujące zjawisko diapedezy oraz wybitną zdolność pożerania ciał obcych czyli fagocytozy. Ze względu na zdolność pochłaniania i trawienia cząstek ciał obcych (bakterie, krwinki, barwniki itp.) granulocyty pełnią ważną funkcję obronną ustroju. Zjawisko fagocytozy można obserwować przez mikroskop. Pochłonięte przez granulocyty ciała obce zostają trawione, niemniej jednak w przebiegu tego procesu ginie również pewna ilość granulocytów. Granulocyty obojętnochłonne nazywane są często mikrofagami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *