Granulocyty obojętnochłonne

Granulocyty obojętnochłonne zawierają szereg enzymów, jak: proteazy, diastaza, katalaza, peroksydaza i enzymy autolityczne, powodujące autolizę komórek, czyli samotrawienie.

We krwi obwodowej stwierdza się obecność granulocytów obojętnochłonnych róż-nego wieku, o czym dokładniej będzie mowa w dalszej części podręcznika.

Granulocyty kwasochłonne – stanowią do 4% wszystkich krwinek białych. Wymiary ich są rzędu 12 do 15 mikronów. Są ruchliwe, ale fagocytują słabo. Przypisuje się im pewną rolę w zjawiskach anafilaksji, alergii, przy wytwarzaniu przeciwciał.

Granulocyty zasadochłonne – stanowią 0,5% wszystkich krwinek białych. Wielkość ich wynosi 8 do 10 mikronów. Fagocytozy nie wykazują.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *