Fotometr Pulfricha

Metoda fotometryczna pozwala na oznaczanie stężenia roztworów badanych bez każdorazowego posługiwania się roztworem wzorcowym. Obsługa aparatu jest łatwa i daje dokładne wyniki, dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów barwnych. Łatwość obsługi uwarunkowana jest umocowaniem całego układu optycznego na wspólnej szynie. Schemat fotometru Pulfricha przedstawia ryc. 34.

Obsługa fotometru i sposób przygotowania go do odczytów sprowadza się do następujących czyn-ności: 1) należy dobrać odpowiedni filtr barwny, w zależności od rodzaju badanego roztworu (zasady, którymi należy się przy tym kierować, podane są z reguły w prospektach firmowych dotyczących danego aparatu),

-2) należy dobrać odpowiednie kuwety (zestaw firmowy obejmuje kilka rozmiarów kuwet), 3) należy wykreślić krzywą ekstynkcji (wartości gęstości optycznej) dla określonych stężeń roz-tworu wzorcowego krzywa taka raz wykreślona służy potem do kolejnych pomiarów stężenia danego roztworu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *