Elementy morfotyczne krwi

Krwinki czerwone, czyli erytrocyty. Pod względem liczebności podstawową grupę elementów morfotycznych krwi stanowią krwinki czerwone. Krwinki czerwone są to elementy komórkowe, które w warunkach prawidłowych, w przebiegu różnicowania, rozwoju i dojrzewania utraciły jądro komórkowe. Podana definicja odnosi się do większości ssaków, podczas gdy u pozostałych grup świata zwierzęcego występują krwinki zawierające jądro owalne.

Jednym z podstawowych zadań krwinki czerwonej, posiadającej cechy żywej ko-mórki, jest jej udział w procesach przemiany gazowej polegający przede wszystkim na rozprowadzaniu tlenu po całym ustroju. Krwinka spełnia tę funkcję dzięki zawartej w niej hemoglobinie, która stanowi czerwony barwnik krwi.

Hemoglobina jest hemoproteidem, o c.cz. 64,433 składa się z dwóch podstawowych elementów.: białka – globiny i składnika barwnikowego – hemu, stanowiącego grupę prostetyczną. 1 cząsteczka białka wiąże 4 cząsteczki hemu (ryc. 5). Hem zbudowany jest z 4 pierścieni pirolowych, połączonych przez swoje atomy azotu z atomem Fe (ryc. 6). 1 cząsteczka hemoglobiny zawiera 0,347% Fe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *