Doktor Radzi

Typowe dla krztuśca zmiany we krwi obwodowej

Typowe dla krztuśca zmiany we krwi obwodowej w 1 i 2 tygodniu choroby stwierdza się w 80°/o przypadków (materiał własny) brak więc zmian we krwi obwodowej, nawet przy wielokrotnym badaniu, nie wyłącza rozpoznania krztuśca.

Odczyn opadania krwinek w krztuścu bez powikłań utrzymuje się na prawidłowym poziomie może ulec przyspieszeniu z chwilą wystąpienia wtórnych powikłań.

Czytaj dalej

Chore na tężec dziecko

Zasadniczym postulatem w leczeniu tężca jest opanowanie kurczów – stąd stosowanie narkotyków: luminalu, wodzianu chloralu, fenaktilu, fenerganu itp., zawsze w wysokich dawkach. Jeśli istnieją ku temu warunki i zachodzi konieczność. podaje się choremu pochodne kurary i stosuje sztuczny, kontrolowany oddech

Chore na tężec dziecko wymaga zapewnienia mu pełnego, bezwzględnego spokoju w zaciemnionym pokoju. Wszelkie zabiegi należy ograniczać do minimum. Żywienie odbywa się najczęściej przez miękki zgłębnik nosowy, mimo to sprawia często duże trudności.

Czytaj dalej

Późne powikłania ropne

Późne powikłania ropne leczymy również penicyliną, podając ją ponownie w tych samych dawkach, inne natomiast powikłania, jak chorobę- reumatyczną, zapalenie nerek – zgodnie z przyjętymi zasadami leczenia tych chorób.

Obecnie nie stosuje się antytoksyny płonicze] ani leczniczo, ani zapobiegawczo. Dziecko chore na płonicę otrzymuje dietę zwykłą, odpowiednią do wieku nie stosuje się obecnie żadnej diety oszczędzającej (w zakresie soli i białka). Dziecko pozostaje w łóżku przeciętnie przez okres tygodnia przez okres dalszych 2 tygodni pozostaje w domu pod obserwacją lekarską (możliwość powikłań) i dopiero po upływie 21 dni może wrócić do normalnego trybu życia.

Czytaj dalej

Jad ciepłochwiejny

Jad ciepłochwiejny jest w znacznej mierze przyczyną objawów chorobowych występujących w krztuścu. Działanie jadu ciepłostałego nie jest jasne, również hemaglutynina nie odgrywa roli w wytwarzaniu czynnej odporności.

Pałeczka rzekomókrztuścowa – chorobotwórcza dla człowieka -• wyizolowana została w 1938 r. Klinicznie daje obraz bardzo zbliżony do typowego krztuśca z tą różnicą, że objawy są zazwyczaj łagodniejsze, okres choroby krótszy, a powikłania rzadsze. Morfologicznie pałeczka-nie różni się niczym od pałeczki krztuśca różnicowanie opiera się jedynie na pewnych odmiennościach w zabarwieniu hodowli, na badaniach biochemicznych i na wynikach aglutynacji z odpowiednimi surowicami.

Czytaj dalej

Udział ośrodkowego układu nerwowego

Udział ośrodkowego układu nerwowego w patogenezie krztuśca potwierdza chociażby charakter kaszlu krztuścowego i jego długotrwałość, jak również cały szereg ciężkich objawów klinicznych, jak drgawki, porażenie połowicze, głuchota, ślepota, wylewy krwawe do opon i mózgu, zapalenie opon i mózgu. Do powikłań ze strony ośrodkowego układu nerwowego dochodzi przede wszystkim na skutek bezpośredniego działania toksyny krztuścowej na tkankę nerwową. Powikłania mózgowe w przebiegu krztuśca występują najczęściej w 3 tygodniu choroby i bardzo często równolegle z ciężkimi powikłaniami płucnymi.

Czytaj dalej

Poza stosowaniem anatoksyny

Nadal pozostaje w mocy zalecenie jak najszybszego podania surowicy przeciw- tężcowej ludziom, którzy podejrzani się o zakażenie laseczkami tężca uszkodzonych powłok ciała, a nie byli uprzednio szczepieni przeciw tężcowi lub brak jest na to wystarczających dowodów. Dawka surowicy wynosi 3000 j. a., a przy rozległych szarpanych ranach do 10 000 j. a. (zawsze metodą Besredki). Łącznie z podaniem surowicy należy rozpocząć uodpornienie czynne anatoksyną tężcową i prowadzić je następnie dalej w normalnych, przyjętych ogólnie terminach. Zaleca się podanie szczepionki 15-20 minut przed surowicą, w inną, oddaloną część ciała. Ze względu na uczulające właściwości surowicy przeciwtężcowej (surowica końska) w wielu krajach czynione są próby stosowania surowicy ludzkiej, od ludzi uodpornionych czynnie przeciw tężcowi.

Czytaj dalej

Trzeci okres krztuśca

Trzeci okres krztuśca – okres zdrowienia nie ma cech charakterystycznych. Ustępują stopniowo napady kaszlu, poprawia się łaknienie, wraca sen.

Badania laboratoryjne. We krwi obwodowej stwierdza się wzrost liczby krwinek białych s wyraźną przewagą dojrzałych limfocytów. Zmiany te dotyczą zarówno dzieci chorych na krztusiec o przebiegu lekkim bez powikłań, jak i przypadków powikłanych.

Czytaj dalej

Zapalenie meningokokowe

Rokowanie w przebiegu nagminnego zapalenia opon poprawiła się znacznie w latach ostatnich i o ile dawniej śmiertelność utrzymywała się w granicach 50-• 90*°/o (1910-1915), to obecnie wynosi poniżej 5%, spadla też obecnie i liczba powikłań.

Rokowanie nie uległo jednak poprawie w przypadkach piorunujących i nadal, mimo szybko zastosowanego leczenia, nie udaje się najczęściej uratować chorego dziecka.

Czytaj dalej

KRZTUSIEC CZYLI KOKLUSZ

Krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną i zaraźliwą. Główną charakterystyczną cechą tej choroby jest napadowy kaszel. Etiologia. Krztusiec wywołuje pałeczka krztuśca (Bordetella pertussis) lub pałeczka krztuśca rzekomego (Bordetella parapertussis). Pałeczkę krztuśca pierwsi wyizolowali Bordet i Gengou w r. 1906. Pałeczka ta ma długość około 1 mikrona, jest Gram-ujemna, nie tworzy zarodników w świeżych hodowlach ma otoczkę. Poza ustrojem ludzkim ginie szybko, jest bardzo wrażliwa na podwyższenie temperatury oraz na działanie bodźców chemicznych. Zarazek krztuśca jedynie u małp, poza człowiekiem, może wywołać objawy zbliżone do kokluszu.

Czytaj dalej