Doktor Radzi

Napad kaszlu

Napad kaszlu zaczyna się głębokim wdechem i krótkim bezdechem, po którym następuje seria przerywanych, krótkich, gwałtownych wydechów. Wydechy stają się coraz powierzchowniejsze i wreszcie następuje głęboki, ostry, świszczący wdech (zanoszenie się), przypominający pianie koguta. Wtedy napad się kończy lub częściej następuje nowa seria wydechów, z nowym zanoszeniem się. Dziecko czerwienieje, sinieje, ma załzawione oczy, jest bardzo zmęczone kaszlem, czasem oddaje mocz lub kał.

Czytaj dalej

Szczepienie przypominające

Szczepienie przypominające: Wstrzyknięcie jednorazowe 0,3 ml anatoksyny w drugim i siódmym roku życia, a następnie w wieku 10 i 14 lat. Odczyn poszczepienny może być ogólny i miejscowy ustępuje zazwyczaj bez jakichkolwiek interwencji po upływie’24-48 godzin.

Anatoksyna błonicza jest obecnie stosowana najczęściej w połączeniu z anatok- syną tężcową i szczepionką kokluszową (vaccinum Di-Te-Per, por. str. 594).

Czytaj dalej

Postacie błonicy

Angina błonicza. Od chwili zakażenia do czasu wystąpienia wyraźnych objawów klinicznych upływa zwykle 2 do 7 dni. Okres wylęgania nie daje żadnych charakterystycznych objawów. Choroba zaczyna się mniej’ lub bardziej ostro. Podnosi się ciepłota do 38-38,5°, mogą wystąpić wymioty. Najczęściej dziecko nie skarży się na nic, jedynie czuje się źle, jest w złym nastroju, nie przyjmuje pokarmów. U dziecka oglądanego przez lekarza w pierwszych godzinach choroby rozpoznanie nie jest łatwe. Gardło jest jedynie nieznacznie zaczerwienione lub też widoczne są na jednym lub obu migdałkaćh białe, punkcikowate czy też mgiełkowate naloty, przylegające do podłoża-mocniej niż w zwykłej anginie.

Czytaj dalej

Inne postacie ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Zapalenie ropne opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez meningokoki jest najczęstszym zespołem oponowym występującym u dzieci. Inne postacie ropnego zapalenia opon, niezależnie od czynnika etiologicznego, przebiegają z podobnymi objawami klinicznymi i anatomopatologicznymi, dlatego też nie wymagają osobnego, szczegółowego omówienia. Zarazki wywołujące zapalenie opon, co do częstości występowania, można by uszeregować w następującej kolejności:

Czytaj dalej

Inne postacie błonicy

Błonica nosa występuje najczęściej w wieku niemowlęcym jako schorzenie samoistne lub częściej w przebiegu błonicy gardła. O błonicy nosa myślimy wtedy, gdy stwierdzamy długotrwały wyciek ropno-krwisty z nosa, powodujący wyraźne nadżerki i strupki u brzegu skrzydełek nosa. Rozpoznanie ułatwia wziernikowanie. Błonica nosa daje rzadko powikłania porażenne i uszkodzenie serca.

Czytaj dalej

W różnicowaniu błonicy gardła

Rozpoznanie błonicy gardła nie zawsze jest łatwe. Opieramy je zarówno na objawach klinicznych, jak i na badaniu bakteriologicznym. O rozpoznaniu decyduje jednak przede wszystkim badanie kliniczne. Wczesne rozpoznanie błonicy decyduje o skuteczności leczenia.

W różnicowaniu błonicy gardła pomocne być może badanie bakteriologiczne wymazów z nosogardła chorego dziecka jednak ujemny wynik tego badania nie przeczy klinicznemu rozpoznaniu błonicy, natomiast dodatni nie zawsze je potwierdza, ponieważ możemy mieć do czynienia nie z błonicą, lecz tylko z nosicielstwem maczugowców u dziecka w przebiegu innej choroby. Nalot do badania bakteriologicznego należy zdejmować od brzegu, mocno, wraz 7, krwawiącym nabłonkiem i możliwie szybko przesyłać do badania.

Czytaj dalej

Po 2-3 dniach

Po 2-3 dniach od początku choroby objawy kliniczne zwykle cofają się mija gorączka, blednie gardło, ustępują naloty. Wysypka stopniowo ciemnieje, potem blednie po ustąpieniu wysypki skóra jest sucha, szorstka. W końcu I tygodnia zaczyna się łuszczyć na tułowiu, a w końcu II tygodnia lub w III tygodniu występuje rozległe i charakterystyczne łuszczenie płatowe dłoni i stóp (ryc. 175). Język silnie obłożony w pierwszych godzinach choroby, zaczyna się powoli oczyszczać od brzegów i po 3-5 dniach przybiera barwę żywoczerwoną z ostro występującymi brodawkami (tzw. język malinowy) w następnych dniach język stopniowo wraca do normalnego wyglądu.

Czytaj dalej

Meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Nagminne zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych. Drę t wica karku Meningitis cerebrospinalis epidemica

Etiologia. Schorzenie wywołuje dwoinka zapalenia opon (Meningococcus, Neisseria intracellulańs), Gram-ujemna, wykryta przez Weichselbauma w 1887 r.

Epidemiologia. Nagminne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych występuje w Polsce raczej endemicznie, natomiast rzadko pod postacią epidemii. Na schorzenie to chorują przeważnie małe dzieci (do 5 r. życia 75%) najwięcej zachorowań notuje się w miesiącach wiosennych.

Czytaj dalej

Okres zaraźliwości krztuśca

Jakkolwiek zapadalność na krztusiec jest powszechna, to jednak zaraźliwość krztuśca jest niezbyt wysoka, prawdopodobnie wskutek tego, że zakażenie następuje wyłącznie drogą kropelkową przy bliskiej styczności i wtedy, gdy zakażenie to jest masywne. Toteż zakażenie rodzinne jest zawsze groźne (70-100%), podczas gdy szkolne czy przedszkolne jest mniej groźne (30-70%), Krztusiec jest też stosunkowo rzadką przyczyną wewnątrzszpitalnych zakażeń (poza oddziałem niemowlęcym).

Czytaj dalej