Chlorek sodowy

chlorek sodowy 0,9% szczawian sodowy 0,1% woda destylowana do 100 ml. Krew pobraną z opuszki palca pipetą rozcieńcza się równą objętością płynu Hedina w miseczce porcelanowej lub na szkiełku zegarkowym. Tak przygotowaną krwią napełnia się rurkę hematolcrytową i wiruje, jak wyżej. Pamiętając o rozcieńczeniu, odczytany po wirowaniu wynik mnoży się przez 2.

Ponieważ krwinki czerwone stanowią prawidłowo 98 do 99% ogólnej masy upos-taciowanych składników krwi, wyżej podane wartości są, praktycznie biorąc, wyrazem objętości masy krwinek czerwonych.

Na podstawie hematokrytu można określić pewne charakterystyczne cechy krwinek czerwonych (wskaźniki czerwonokrwinkowe) . Znając objętość masy krwinek czer-wonych (hematokryt) oraz ich liczbę w 1 mm3 krwi, można łatwo obliczyć objętość poszczególnej krwinki, czyli średnią objętość krwinki (ŚOK).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *