Butelka z wzorcem Hb

Każda butelka z wzorcem Hb posiada dokładnie podaną wartość współczynnika. Opisana metodyka pozwala na wykonanie szybkich odczytów, wymaga jednak odpowiedniego opanowania obsługi aparatury i użycia preparatów wzorcowych.

Poza wymienionymi metodami oznaczania poziomu Hb przy użyciu opisanej aparatury kolorymetrycznej, stosunkowo bardzo ścisłe odczyty otrzymuje się przy użyciu fotoelektrycznego hemoglobinometru typu Haemotest, w którym podstawą odczytu jest praca fotokomórki. Odchylenie igły galwanometru pozwala w tym aparacie na bezpośredni odczyt poziomu Hb w g% i %. W tym miejscu odsyłamy czytelnika ponownie do podręcznika „Laboratoryjne metody diagnostyczne”, w którym znajduje się opis budowy aparatu i instruktaż stosowania w badaniach laboratoryjnych. Obsługa aparatu polega na nastawieniu punktu zerowego w aparacie, a następnie na pomiarach odpowiednio badanych próbek krwi. Szczegóły dotyczące przeprowadzania pomiarów na Haemoteście zawarte są w szczegółowej instrukcji dołączanej do aparatu. Należy tu jedynie wspomnieć, że pomiar poziomu Hb można wykonywać dwojako, albo przez pomiar oksyhemoglobiny, albo cyjanmethemoglobiny.

Próbki oksyhemoglobiny przygotowuje się przez dodanie do 7 ml wody amoniakalnej – o stężeniu 0,015-0,04% — 25 mikrolitrów krwi. Próbki cyjanmethemoglobiny – przez dodanie do 7 ml odczynnika Drabkina również 25 mikrolitrów krwi.

Do nastawiania punktu zerowego służy woda destylowana. Przy odpowiedniej wprawie pomiary mogą być dokonywane bardzo szybko, a błąd popełniany przy pomiarze Hb sięga minimum błędu, tzn. ok. ±2%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *