Błędy obliczeń podczas liczenia krwinek

Liczenie krwinek, jakkolwiek technicznie stosunkowo łatwe, wymaga od pracownika dużej wprawy i uwagi, aby otrzymane wyniki odpowiadały rzeczywistości i były powtarzalne. Jak w każdym badaniu laboratoryjnym, również i tutaj musimy do

puszczać istnienie błędów w liczeniu. Przyczyna tych błędów może być różna, a z reguły składają się na nią takie czynniki, jak: 1. Błędy techniczne popełniane przez wykonującego badanie, takie jak np. zbyt płytkie nakłucie opuszki palca powodujące niedostateczne wypływanie krwi, nie-dokładność przy pobieraniu krwi i płynów rozcieńczających do mieszalników, złe wymieszanie krwinek, nieusunięcie przed liczeniem pierwszej kropli z kapilarnej części mieszalnika, zbyt szybkie przystąpienie do liczenia, kiedy jeszcze nie wszystkie krwinki opadły na dno komory itp.

Błędów technicznych można uniknąć przez nabycie doświadczenia w pracy i przez ścisłe przestrzeganie obowiązującej metodyki badań. 2. Niedokładność przyrządów używanych do pracy. Na błąd wyniku rzutują: zła kalibracja mieszalników lub siatki do liczenia, zła jakość płynów rozcieńczających itp. Dla uniknięcia tego rodzaju niedociągnięć należy sprawdzać przyrządy, którymi się pracuje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *